Grønn data:
Fiskå skole satser sterkt på IT-kompetanse hos både elever og lærere, og dermed er det viktig at elevene har tilgang til IT-utstyr hjemme.
Etter opptellinger blant elevene, viser det seg at det i snitt er mellom 5-10% av elevene som ikke har PC tilgjengelig hjemme.

Vi har derfor satt i verk en bred innsamling av brukt PC-utstyr fra bedrifter i vårt nedslagsfelt.
Ei gruppe har fått ansvar for å oppgradere og klargjøre innsamlede brukte, men brukbare maskiner. Disse er det meningen å leie ut / låne vekk til elever som ikke har maskiner hjemme, evt supplere utrangert, evt. defekt utstyr på skolen.


Derfor:
Skal din bedrift oppgradere maskiner, tar vi villig mot deres gamle utstyr.
(Minimumskrav er maskiner med min. 4-500 mHz prosessor, CD-stasjon, nettkort og mer enn 64kb minne)
Har dere utstyr som kan være av interesse for oss:
Ta kontakt med skolen på tlf 38002060 - eller direkte på mail.
Midler til drift av forsøket er tildelt av Læringssenteret.