Se mer om vårt Comeniusbesøk september 2003.
Click here

Comenius 2002-2003
er et EU-initiert skoleprosjekt med følgende mål:
å utvide den europeiske dimensjon innen utdanning
å utvide kjennskap til europeiske språk
å fremme samarbeid og utveksling av kunnskap og erfaring
å fornye utdanningen
å lette tilgang til høyere utdanning

"A virtual backpack journey in Europe"
er et samarbeidsprosjekt mellom disse europeiske skolene:

Fiskå skole i Kristiansand, Norge
Weiss Ferdl Hauptschule i Altötting i Tyskland
Scuola Media Filippo - Tovini i Brecia i Italia
SHS Gloggnitz i Gloggnitz i Østerrike
II. Rakoczi Ferenz Altana-nos Iskola i Györ, Ungarn


Målet for prosjektet er at de deltagende studentene skal få førstehåndskunnskap om de andre deltagerlandene, deres levemåter og kultur.
Vi ønsker at studentene skal få økt respekt og interesse for andre land og kulturer i Europa.
Hovedaktiviteten er en to-ukers prosjektperiode som starter 17. mars 2003.
I løpet av denne perioden blir studentene gitt forskjellige utfordringer av deres partnere.
Studentene må bruke INTERNET for å finne informasjon om kultur, levemåter, politikk, sport, religion, innvandring, økonomi, geografi og historie.
Studentene vil arbeide som reisebyråagenter, som skal finne de beste reiserutene, samtidig som de holder orden på den virtuelle reisekassen.
Studentene vil presentere en sluttrapport på sitt eget språk, med et sammendrag på engelsk. Sammendragene vil bli presenteret her, tilgjengelig for alle deltagerne etter påske i 2003.
"Backpacker Europa"
Her er kontaktadressene til samarbeidsskolene:

E-post-kontakt under prosjektet:
            


Labyrint Europa
Som en oppvarmer kan du sjekke vårt bidrag til eSchola 2002. En web-basert labyrint som skal navigeres. Den er basert på kunnskap i geografi, historie og politikk.
Starten på labyrinten finner du her!