Lærende nettverk 2006->:


Vi har samlet noen pekere som er aktuelle for dette samarbeidsprosjektet her:

Min skole:
Vi minner om at nettstedet Min Skole også inneholder mye stoff om skolen.
Her finner du også mange andre nyttige læringsressurser. Ta en titt og gjør deg kjent.
Min skole finner du her:
<<23.10.06>>