8. klasse
9. klasse
10. klasse

Engelsk 9. klasse

Fra høsten 2003 skal to av 9.klassene være med i et utviklingsprosjekt kalt 4K.
Klassene skal være testpiloter i et e-læringsprosjekt.
E-læringsmodulene skal utvikles frem til jul i 2004, og elevene vil være viktige brikker i utprøvingen av modulene.
Teknisk og programmeringsmessig står firmaet Norsk Interaktiv sentralt, og midlene til utviklingen er tildelt av Læringssenteret. HiA er også inne i bildet som en kvalitetssikrer.
IKT vil få en mye bredere plass i engelskundervisningen enn tidligere.
Vi gleder oss.