8. klasse
9. klasse
10. klasse

Engelsk

Velg klassetrinn i menyen til venstre

Ordbok i engelsk på nettet?
Prøv denne!
Cambridge Dictionaries Online
 

Generelt:
Ved Fiskå skole har vi utviklet et interaktivt undervisningsopplegg i engelsk. Elevenes motivasjon og interesse for engelskfaget er ikke alltid på topp. Det ønsket vi å forandre, og mente at gjennom å tilpasse opplæringa til ungdommenes interesser, forutsetninger og være relevant for den livsfasen elevene er i, ville vi kunne snu den trenden. Det tok ikke lange tiden før vi fant en fellesfaktor som alle elever hadde interesse av og et forhold til - musikk.

Vi har delt skoleåret i ti tema - til hvert tema har vi valgt ut en musikkvideo som naturlig hører til (som for eksempel utdanning - da valgte vi Pink Floyds "Another brick in the wall"). For at vi kunne bruke videoene i skolestua, måtte vi rippe musikkvideoen til mpeg format og rippe musikken til mp3 format. Etter den jobben var vi klare til neste steg …

For å kunne lage et interaktivt undervisningsopplegg tok vi i bruk Macromedia Flash 5.0. Vi besøkte ulike hjemmesider og fant tekstene, bilder, artikler, intervjuer og annet skriftlig stoff om gruppa/artisten. Alt dette ble så satt sammen i Flash til ti ulike, interaktive filmer.

Elevene fikk en Cd-rom før høstsemesteret og en da vi startet vårsemesteret. I de ulike Flashfilmene foretar elevene ei interaktiv reise gjennom å klikke seg fram for å studere bilder, lese, svare på oppgaver, lytte og lese teksten og studere musikkvideoen og til slutt skrive en short story. Noen ganger leverer elevene alt skriftlig, mens de andre ganger skal holde foredrag basert på det de har funnet ut.

Opplegget har vært en ubetinget suksess blant elevene, og vi har hatt svært mange interessante framføringer og ikke minst diskusjoner om musikkvideoen, tekstene eller artiklene.

(Undervisningsopplegget selges ikke, men vi tilbyr kurs. Alle plateselskap som er involvert er kontaktet. Den Flash-filmen du ser på denne sida er en strippet versjon.)

Har du ikke Flash, finner du det her

Ta en titt på denne oppgaven med TLC som inspirasjon. (uten musikken) 770kb


Tverrfaglig opplegg
Det er morsomt, motiverende og du lærer mye i denne flerfaglige labyrinten om musikk, geografi, historie og engelsk språk. Trykk her og spill.