ENIS

Vi har satset mye på IT ved skolen vår gjennom flere år. Dette er også grunnen til at vi er blitt plukket til å være en av ENIS-skolene i Norge. Vi er i 2005 inne i vår andre periode som ENIS-skole. Det er vi litt stolte av!

Hva er ENIS?
European network of innovative schools er en del av det europeiske skolenettet, som igjen er er et enestående internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom 23 utdanningsdepartementer som skal være en læringsportal for skoler, lærere og elever over hele Europa. Det skal fremme innsikt i bruk av IKT i Europa for politikere og fagfolk. Dette målet skal nås gjennom kommunikasjon og informasjonsutveksling på alle plan innen utdanning ved å benytte innovativ teknologi, og ved å være en portal for nasjonale og regionale skolenettverk.


Hvilke norske skoler som er med, kan du se her
Det europeiske skolenettets sider, finner du her
eTwinning
Hovedsatsingen til de norske og andre europeiske ENIS-skolene er i år eTwinning. Det går ut på å finne samarbeidspartnere i Europa, der IKT og pedagogikk står sentralt.
Vi er nå midt i prossessen for å finne en partnerskole, samtidig som vi finpusser våre prosjektideer.
eTwinning kan du lese mer om her:
Det presiseres at ALLE skoler kan benytte dette verktøyet for å finne seg en samarbeidspartner!
Klikk på logoen under for å se vårt bidrag til eSchola-award 2002 i geografi-sjangeren

Tverrfaglig opplegg
Enda en quiz! Det er morsomt, motiverende og du lærer mye i denne flerfaglige labyrinten om musikk, geografi, historie og engelsk språk. Trykk her og spill.
Labyrint Europa
er også påmeldt til eSchola-award 2002. Det er en web-basert labyrint, der du kombinerer geografi, historie og språk for å finne vegen gjennom Europa.
Prøv selv! Klikk her for å gå inn i Labyrint Europa!
Backpacker Norge
Et temabasert opplegg i norsk, samfunnsfag og matematikk. Målet er å bli kjent med Norges geografi og offentlig kommunikasjon i landet, samt å kunne sette opp og disponere et budsjett. Ta en titt her !