Fag og prosjekter ved Fiskå skole

Vi har flere prosjekter gående ved skolen.

"IT'S LEARNING"
Nytt i 2006 er vår deltagelse som PILOT-skole i en prosess med å innføre læringsplattformen "IT'S LEARNING" i kommunen.
Denne plattformen brukes allerede av de videregående skolene, og gir etter våre erfaringer sterkt utvidede muligheter sammenlignet med Skolenettet som vi innførte full bruk av i 2003.

Plattformen legger godt til rette for digital mappevurdering, prosessjobbing og digital kompetanseutvikling.
Vi er godt i gang med flytteprosessen, og alle, både administrasjon, ansatte, elever og foresatte skal benytte denne plattformen fra høsten 2006.

Alle hovedklasserommene våre skal våren 2006 utstyres med faste prosjektorer og hjemmekinoutstyr. Med trådløs aksess over hele bygget, nærmer vi oss dermed muligheter for heldigitale arbeidsformer.

4K - et e-læringsprosjekt for 9. trinn
Fra høsten 2003 skal to av 9.klassene være med i et utviklingsprosjekt kalt 4K.
Prosjektet går ut på å utvikle et e-læringsopplegg i engelsk for 9. trinn.
Klassene skal være testpiloter i et e-læringsprosjektet som har arbeidstittelen "eKIT".
E-læringsmodulene skal utvikles frem til jul i 2004, og elevene vil være viktige brikker i utprøvingen av modulene.
Teknisk og programmeringsmessig står firmaet Norsk Interaktiv sentralt, og midlene til utviklingen er tildelt av Læringssenteret. HiA er også inne i bildet som en kvalitetssikrer.
IKT vil få en mye bredere plass i engelskundervisningen enn tidligere.
Vi gleder oss.

Grønn data
Et annet som nettopp settes i verk er et gjenbruksopplegg for PC'er.
Ei gruppe har fått ansvar for å oppgradere og klargjøre innsamlede brukte, men brukbare maskiner. Disse er det meningen å leie ut / låne vekk til elever som ikke har maskiner hjemme, evt supplere utrangert utstyr på skolen.
Vi satser sterkt på IT-kompetanse ved skolen, og dermed er det viktig at elevene har tilgang til IT-utstyr hjemme.
Les mer om Grønn Data her: Midler tildelt av Læringssenteret.

IT-kompetanse
Vi gjennomfører fra og med høsten 2003 et dyptgripende opplæringsprosjekt i IT. Samtlige klasser og elever kjøres gjennom Datakortets opplæringsmoduler i tekstbehandling, regneark, presentasjon og databaser for uten generell IT-forståelse. 15t til hver av modulene.
Opplegget går progressivt gjennom ale tre årene.

Comenius-prosjekt
Vi har vært/ er deltakere i et Comeniusprosjekt fra 2002/2004. Egen side om dette her:

Tidligere og delvis videreførte prosjekter
Kunst og håndverksavdelingen arbeider aktivt videre med bruken av multimedia og grafisk design.

"Matematikk er mer enn tall og symboler".
Et praktisk prosjekt der tema og timeplaner er løst opp fra den vanlige, tradisjonelle skolehverdagen.
Den samme klassen gjennomfører også i skoleåret 2001/2002 et evalueringsprosjekt, der de som avgangsklasse tester ut karakterfri evaluering.

For øvrig kan man vel også kalle den totale omorganiseringen vi har forsøkt skoleåret 2001/2002 for et prosjekt. Hele skolen er lagt om til temabasert undervisning, der årstimetenkningen og en annerledes organisering av skolehverdagen står sentralt.


En temaplan for skoleåret 2001/2002 i Word2000-format kan dere hente ned og lese her
En arbeidsplan kan dere se eksempel på her
(Begge er hentet fra 10. trinn og prosjektet "Matematikk er mer enn tall og symboler")
Parallellt med dette, pågår det stadig faglig utprøving av nye metoder og teknikker. I blant annet en 10. klasse testes det ut nye, Flash-baserte oppgavesett, der elevene kan kombinere estetikk, kreativitet og undring.
I tillegg til at vi er en ENIS-skole, er vi er også nylig blitt med i et Comenius-prosjekt, der vi skal kommunisere med skoler i Tyskland, Østerrike og Italia.
Vi ser IKT som en naturlig del av hverdagen, og skal blant annet teste ut Skolenettet's moduler "Skolesekk" og "Skolestue", som inviterer lærere, elever og foresatte inn i den døgnåpne skolen.