Skolehåndboka

Skolehåndboka er ment som en generell orientering fra skolen til elever og foresatte.
For deg som nå møter Fiskå skole for første gang, er det sikkert mange ting du lurer på, og vi håper dette heftet kan hjelpe deg til å bli bedre kjent med skolen.
For deg som nå begynner i 9. eller 10. klasse, finner du oppdatere opplysninger om skolen din.

Håndboka for 2006-2007 finner du her: