Når du er klar til å begynne reisen gjennom labyrinten, klikk her !

Finn frem oppslagsverk og atlas.
Husk at internett kan være et godt hjelpemiddel!
Undervegs skal gruppen din føre en dagbok. Her holder dere oversikt over alle utgifter: Reise, overnatting, mat, drikke, utstyr etc.
Dere skal videre notere hva dere gjør og hvordan dere gjør ting undervegs.

Gruppens reiseoppdrag skal fremføres for klassen når labyrinten er fullført.

 
LABYRINT NORGE
 
[NORGE]
Velkommen til Labyrint Norge!
Her skal du løse en del oppdrag på din veg gjennom Norge.

Dere har en reisekasse på kr. 8.000,- pr. person som skal dekke alle utgifter helt frem til målet.
Dere velger selv hva dere vil ta med av utstyr. Noe friluftsliv må påregnes.

Labyrinten er delt opp i to oppdrag. Du skal velge ett av dem. Følg godt med på hvor du har vært, og husk å loggføre hva du gjør og hvordan dere løser oppdragene !!
Økonomien blir viktig. Alle utgifter må føres. Overnatting, reise, mat, utstyr...
Oppdragene skal fremføres etter endt periode!

Ett av hjelpemidlene under fremføringen vil naturlig være transparenter med kart over reiseruten. En god nettressurs kan være dette digitale kartet:

 
© Sture Johnsen Fiskå skole