Samleoversikt over pedagogiske IKT-opplegg på våre sider

Vi har de siste årene laget flere nettbaserte undervisningspakker. Noen av oppleggene er kun ment som idébanker for andre. For å slippe å bla dere frem gjennom alle fag og prosjekter, vil vi på denne siden samle de viktigste pakkene.


OBS! Men se ellers de enkelte fag og trinn for mindre og velfungerende fagopplegg
Visuell Europalabyrint på norsk og engelsk
Assosiasjonslabyrint på engelsk i Flash med tema Europa
Temabasert rundreise i Norge. "Backpacker Norge".
Eksempel på engelskopplegg basert på Flash.
Engelsk quiz om Storbritannia basert på Flash
Norske skriveregler for bruk på skrivebordet på PC'en. Mer kompakt får du det ikke!
Om avis og journalistisk skriving (Powerpoint-opplegg)
E-basert opplegg om bruk av IT og internett. Brukt i Elevenes valg.
Opplegg for jobbsøk. (Word-doc)
Opplegg for emne trafikk og skoleveg. (Word-doc)
Rollespill i klassen med tema lov og rett (word-doc)