8. klasse
9. klasse
10. klasse

Norsk 8. klasse

På disse sidene vil vi legge ut opplegg eller fag-prosjekter som kan være av allmenn interesse.

Effektiv metode for rask innlæring
Effektiv metode Bruk av gruppedynamikk for innlæring av nytt lærebokstoff (Word2000-doc)


Repetisjon av gramatikk
Ordklasser - enkel oversikt og repetisjon
Øvingsoppgaver - selvstudieark i ordklasser
Kommaregler - enkel oversikt
Å dele ord - enkel oversikt og repetisjon
Skriveregler - kompakt og enkelt Flash-basert opplegg
Skriving av tekst
Å bygge opp en tekst - hvordan komponere en tekst
Skildring - hvordan få liv i tekster