8. klasse
9. klasse
10. klasse

Norsk 10. klasse

Skriveregler

Daglig leser vi elevsvar, avis- eller magasinartikler med til dels mange feil. Vi tror at de fleste feilene skyldes manglende kunnskap om gjeldende regler. Derfor har vi laget et enkelt, men godt hjelpemiddel.

I skrivesituasjonen er det tungvint å måtte søke i ulike bøker for å finne hva som er korrekt tegnsetting, rettskriving eller oppsett. For å hjelpe deg har vi plukket ut de mest vanlige feilene og laget en veiviser som en flash film. Veiviseren har vi kalt "skriveregler".

Veiviseren tar liten plass. Du kan ha den liggende på skrivebordet til enhver datamaskin som du bruker, slik at den alltid er tilgjengelig for deg.

Veiviseren er gratis å bruke, du kan kopiere den og gi den videre til hvem du vil og du kan også legge den ut på hjemmesider for nedlastning - ønsket vårt er at flest mulig bruker den aktivt i skrivearbeidet.

Klikk her for å se skriveregler, eller last ned din egen versjon som zipfil
Skriveregler for PC (500 kb)
Etter nedlast, dobbeltklikk på fila og velg utpakkingssted. Gjerne skrivebordet for lett tilgang. Kjør programmet ved å dobbeltklikke på skriveregler-ikonet.


Nytt!
Nynorsk utgave er klar!
Klikk her for å se programmet, eller last ned din egen versjon som zipfil
Skrivereglar for PC (500 kb)
Etter nedlast, dobbeltklikk på fila og velg utpakkingssted. Gjerne skrivebordet for lett tilgang. Kjør programmet ved å dobbeltklikke på skrivereglar-ikonet.

Eget undervisningsopplegg er under utarbeidelse, kontakt oss for å bestille (pris kroner 100,-)