Vi har satset mye på IT ved skolen vår gjennom flere år. Vi har bygget opp en viss grunnkomptanse blant lærerne, og når det gjelder utstyr er vi blant de fremste i kommunen med våre 70 PC'er til 250 elever. Et snitt på noe under 4 elever pr. PC.
Samtlige klasserom og nesten alle spesialrom har PC'er med internett-tilgang via fiber. I tillegg har vi to datarom. Ett med 6 maskiner og ett med 12 maskiner. Formingsavdelingen har også 5 maskiner, og driver utstrakt multimediaopplæring. Problemet er faktisk mangelen på rom for å få utnyttet maskinparken fornuftig.
I løpet av 8.klasse er det blitt rutine at alle elever behersker enkel tekstbehandling. I tillegg kommer IT og internett som en integrert del av de fleste fag.
Se forøvrig skolens IKT-plan høsten 2002
Videre sidevalg: