Matematikk er mer enn symboler

På disse sidene kan du lese om utviklingen i prosjektet. I forrige skoleår la elevene ut sine ukerapporter. Der skisserte de hva de hadde gjort, hvilke mål de hadde nådd og hvorfor. Eventuelt en vurdering av hvorfor de ikke oppnådde sine mål. De prøvde å skissere hva de har hadde lært i perioden. Elevene var delt inn i 6 grupper.

I 2001/2002 er kursen noe justert. Vi jobber mer tematisk og mer i par / individuellt. Gruppeinndelingen er ikke så fast. Året er delt inn i 10 temaer, med omlag tre uker til hvert tema.
Vi har også fått tillatelse fra departementet til å gjennomføre et forsøk med karakterfri evaluering. Dette kan du lese mer om her:

Her kan du laste ned den fullstendige Temaplanen vår for hele året

Det andre verktøyet vårt, arbeidsplanene, legger vi ut her etter hvert som de er klare:

Arbeidsplaner 2001/2002:
Vi startet året med en tur inn i Jotunheimen. Kjøring i knallsol på Juvassbreen sammen med russere og det amerikanske damelandslaget ga inspirasjon. Likeså brevandring med brodder og tau, og boltring i svømmehallen på Spiterstulen. Herlig etter harde turer i fjellet. Mer om turen og opplegget for året, finner du i dropmenyen fra 2001/2002.
Rapporter 2001/2002:
Nyhetsbrev 2001/2002:
Ukerapporter høsten 2000:

Nyhetsbrev høsten 2000:
Ukerapporter våren 2001:
Nyhetsbrev våren 2001:

Andre "spesialrapporter":
Siri Bjerke på besøk | Tinestafetten 2001  |  Manipulasjoner av bilder
Tilbake til prosjektbeskrivelsen