8. klasse
9. klasse
10. klasse

Samfunnsfag 8. klasse

På disse sidene vil vi legge ut opplegg eller fag-prosjekter som kan være av allmenn interesse.

Trafikk og nærmiljø
Et trafikk-prosjekt. Opplegg for undersøkelser av trafikkmoral og trafikkmønster i nærmiljøet. Innbefatter praktiske målinger, tellinger, statistikkbearbeiding og rapportskriving samt politi-besøk (Word2000-doc)