Fiskå skole

Skolen med det lille ekstra

Med rundt 250 elever fra 8.-10. klasse er Fiskå skole en av de mindre skolene i Kristiansand kommune. Skolen drives og finansieres av Kristiansand kommune, og har 24 lærere i staben. Skolen ligger på Fiskå i bydelen Vågsbygd, noen kilometer sørvest for Kristiansand sentrum.

Fiskå Skole Vågsbygd ble bygget på 1960-tallet, da innbyggertallet i Vågsbygd var større, og flere andre mindre steder sognet inn til skolen. Den bærer preg av å være litt overdimensjonert, og antallet elever har gått nedover fra rundt 500 i 1965, til rundt 300 i 2010, og 241 i 2020.

Vågsbygd var en del av Oddernes kommune frem til 1965, og skolen ble sammen med alle ansatte og elever overført til Kristiansand kommune et år etterpå.

Fiskå skole byr på flere spennende valgfag

Fiskå ungdomsskole i tiden fremover

Fødselstallene i Kristiansand har som de aller fleste andre steder gått nedover de siste årene, og det er ikke sikkert at det Fiskå skole vil ha nok elever til å drive forsvarlig i fremtiden. Ved å invitere barnefamilier til å bosette seg i området kan denne trenden snus. Da kommunestyret først diskuterte dette, startet foreldre og elvene aksjonen «min skole«, hvor de prøver å finne løsninger på hvordan de kan bevare skolen sin.

En skole i toppsjiktet

Nasjonale prøver har vist at elevene ved Fiskå Skole scorer vesentlig bedre enn landsgjennomsnittet, og skolen plasserer seg blant de aller beste i Kristiansand. Ved å systematisk hjelpe de svakeste, samtidig som vi gir de beste elevene ekstra utfordringer får man en skole for alle.
Fiskå skule var tidlig ute med å tilby ekstraundervisning for de sterkeste elevene, og dette har også ført til en viss kritikk. Bystyrepolitikere fra SV og Ap har sagt at det bærer preg av elite og forskjellsbehandling, og programmet ble avsluttet etter noen år. Flere av elevene sa også at det var mye mobbing knyttet til programmet.

Fiskå skole - En inkluderende skole

Fiskå skole har i dag elever med bakgrunn fra 16 forskjellige nasjoner. Vi ønsker at alle skal føle seg velkomne hos oss, og elever som kommer fra andre land blir ekstra godt tatt vare på ved hjelp av en fadderordning.
Fiskå skole Vågsbygd har også jobbet for å få bukt med mobbing og utfrysing, og målet er å ha en god dialog mellom foreldre og elever, slik at alle på skolen, både elever og ansatte, skal føle seg trygge og respekterte hver eneste dag.

Vår blogg

Skolesaker

Covid-19 og skole

Covid-19 og skole byr på mange utfordringer, men om vi holder oss til reglene klarer vi å komme oss igjennom dette sammen.

Les mer
Fiskå skole

Skole under corona

I forhold til Skole under corona er det mange som forteller at de møter utfordringer, men det er ikke alt som er verre enn før.

Les mer
Elev som ser på læreren på pc-skjermen.

Min skole.no

Vi forteller litt om hva Min skole.no er og hvorfor det brukes ved en del skoler rundt om i Norge. Les mer her for å få større forståelse for hva det er.

Les mer