Skole under corona

I løpet av det siste året har det stort sett vært stengt på Fiska skole. Elever og lærere har jobbet sammen for å gjøre det beste ut av situasjonen, og mange rapporterer at det ikke er alt som er negativt med å organisere undervisningen hjemmefra.

Savner det sosiale

Flere elever og lærere har blitt spurt om hvilke erfaringer de har hatt med at skolen er stengt og undervisningen foregår over internett. Den vanligste tilbakemeldingen fra elevene er at undervisningen fungerer noenlunde, og at det de savner mest er den sosiale kontakten med klassekameratene og andre de kjenner på skolen.

Når det kommer til undervisningen, er det flere av lærerne som forteller at de møter store utfordringer i forhold til å holde på elevenes oppmerksomhet. Resultatene elevene får på prøver har også blitt litt dårligere enn i fjor, og mangelen på personlig kontakt gjør at særlig den muntlige treningen blir dårligere.

Ikke alt er negativt

Det er likevel ikke alt som er negativt med skole under corona. Mange elever med kronglete skolevei forteller at de får flere timer fri hver dag, noe enkelte av lærerne også setter pris på. For enkelte elever er det også mer komfortabelt å sitte hjemme, med bedre stoler og mindre forstyrrelser.