Covid-19 og skole

Back to school composition

Pandemien har rammet alle, og i skoleverket er det viktig at vi gjør det vi kan for å unngå smitte. Det må gjøres strenge tiltak i forhold til covid-19 og skole, og det er svært viktig at informasjon om dette når raskt ut til ansatte, elever og foresatte, slik at alle vet hvilke regler som til enhver tid gjelder.

I forhold til Covid-19 og skole vil det bli gjort mange korona tiltak. De viktigste er som vanlig at elevene praktiserer god håndhygiene og holder en meter avstand fra hverandre, og holder seg hjemme om de har symptomer.

Korona tiltak i skolen

Enkle former for korona tiltak skal praktiseres hele tiden, og det er viktig at lærere og foresatte får elevene til å forstå dette. Klassene deles også inn i kohorter, slik at man reduserer antall elever som er i kontakt med hverandre daglig.

Ved rødt farenivå, når det er påvist utbredt smitte i kommunen, bør skoler vurdere alternative oppmøtetider, og i ekstreme tilfeller bør skolen stenge. Selv om dette ikke er bra for elevene, bør vi unngå smitte hos barn, siden dette lett sprer seg til eldre familiemedlemmer.

Covid-19 og skole: Viktige tiltak

Det er mange tiltak som kan gjøres for at man begrenser smitten og får kontroll på viruset. De aller viktigste er de følgende.

  • Elever som har symptomer holder seg hjemme
  • Godt fokus på hygiene og renhold
  • Unngå kontakt, og hold en meters avstand

Vi klarer dette sammen!

Det er mye å tenke på i forhold til covid-19 og skole, og det er vanskelig å si hvor lenge dette vil vare. Selv om vaksinene kan beskytte de svakeste, er det viktig at vi unngår at nye mutasjoner får fotfeste.

Vi kan ikke stenge samfunnet fullstendig, og det er vanskelig å redusere smitten til null. Klarer vi å holde smitten på et lavt nivå ved å samarbeide vil vi unngå at sykehusene overbelastes. Hvis alle får tilgang til god behandling er det mange flere som overlever uten varige mén.