Covid-19 og skole

Back to school composition

Pandemien har rammet alle, og i skoleverket er det viktig at alle gjør det de kan for å unngå smitte. Det må gjøres strenge tiltak i forhold til covid-19 og skole, og det er svært viktig at informasjon om dette når raskt ut til ansatte, elever og foresatte, slik at alle vet hvilke regler som til enhver tid gjelder.

I forhold til Covid-19 og skole vil det være fornuftig med noen korona tiltak. De viktigste er som vanlig at elevene praktiserer god håndhygiene og holder en meter avstand fra hverandre, og holder seg hjemme om de har symptomer.

Korona tiltak i skolen

Enkle former for korona tiltak skal praktiseres hele tiden, og det er viktig at lærere og foresatte får elevene til å forstå dette. Klassene bør deles inn i kohorter, slik at man reduserer antall elever som er i kontakt med hverandre daglig.

Ved rødt farenivå, når det er påvist utbredt smitte i kommunen, bør skoler vurdere alternative oppmøtetider, og i ekstreme tilfeller bør skolen stenge. Selv om dette ikke er bra for elevene, bør det unngås smitte hos barn, siden dette lett sprer seg til eldre familiemedlemmer.

Covid-19 og skole: Viktige tiltak

Det er mange tiltak som kan gjøres for at man begrenser smitten og får kontroll på viruset. De aller viktigste er de følgende.

  • Elever som har symptomer holder seg hjemme
  • Godt fokus på hygiene og renhold
  • Unngå kontakt, og hold en meters avstand

Vi klarer dette sammen!

Det er mye å tenke på i forhold til covid-19 og Fiska skole, og det er vanskelig å si hvor lenge dette vil vare. Selv om vaksinene kan beskytte de svakeste, er det viktig at det unngås at nye mutasjoner får fotfeste.