Digitale løsninger i skolen

Plattformen Min skole er utviklet for å skape en dialog møteplass der elever, foresatte og lærere kan logge på og dele informasjon med hverandre. De fleste skoler har en type digital plattform selv om det varierer hvor mye informasjon som deles på slike plattformer idag.

Alle sammen sammen

Fordelen med en delingsplattform har vært åpenbar under pandemien for skoler over hele landet. Både for å deler lekser og for å utveksle annen informasjon. Dessuten har man på videregående allerede godt etablerte rutiner for digital deling, så det er noe man like gjerne kan venne seg til fra barneskolen av.

Det er ikke bare blogger som leses og deles, men også skolemateriell og undervisningsinformasjon. Selv om plattformene som regel er lukket for utenforstående, velger en del skoler å legge ut ting for alle. Det er både nyttig og hyggelig å kunne ta del i kunnskapen i norsk skole i dag.

Noe å lære for alle

Digitale løsninger i skolen er verdifulle som læringsarenaer for alle involverte. For de aller fleste er det ganske nytt og noe elever kan mestre like godt som lærerne. Ved å ta i bruk kommunikasjonsformer som unge folk i dag allerede er vant til, kan det skape ekstra motivasjon for skole.